Non-Beta Super Peek-A-Boo Posts (improved)!

For all you Non-Beta users: we now present our Improved Super Peek-A-Boo Post for Non-Beta. It has autoscrollback, so that after collapsing the post it scrolls back to the top of the post.

Step 0:
Backup your template.

Step 1:
Add Ramani's Javascript-code to the head of your template, just below the <head>:


Step 2:

Look up the post class in your template, and add the red code:

Now save your template.

Step 3:

In your settings, add the following lines to the post template:


Nguồn: beautifulbeta.blogspot.com

0/Để lại bình luận

NỘI QUY KHI BÌNH LUẬN :
» Không sử dụng từ ngữ thô tục, thiếu văn hoá, gây mâu thuẫn; Không bàn luận chính trị, sắc tộc.
» Được chém gió thoải mái nhưng Không được Spam.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc
» Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Email: info@taichinhlinhhoat.com,

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!