Giao dịch OTC sẽ như thế nào?

Dự kiến từ tháng 1/2008, giao dịch trên thị trường OTC sẽ được “đưa vào khuôn khổ” với những thay đổi lớn. Đó là mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, đang được Ủy ban Chứng khoán xây dựng. Theo phương án dự thảo, vào tháng 10 tới, hệ thống phần mềm phục vụ cho những giao dịch trên sẽ được đưa vào thử nghiệm, sau đó chọn một số công ty đại chúng là các công ty chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng để áp dụng. Sau khi tổng kết và rút kinh nghiệm, việc triển khai Phương án sẽ được áp dụng đồng loạt vào tháng 1/2008. Chứng khoán nằm trong hệ thống này là hàng từ những công ty đại chúng đã thực hiện đăng ký theo quy định hiện hành, được cấp mã chứng khoán và được sử dụng thống nhất. Với nhà đầu tư, các giao dịch được thực hiện tại các công ty chứng khoán và chỉ được mở 1 tài khoản duy nhất; trường hợp đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì sẽ dùng ngay tài khoản này. Chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết được đưa vào hệ thống tổng hợp giao dịch OTC của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải là công ty đại chúng đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký và được một công ty chứng khoán làm thủ tục đăng ký thông tin giao dịch. Trước khi giao dịch, nhà đầu tư phải ký quỹ đầy đủ 100% chứng khoán và tiền. Đơn vị yết giá là 100 đồng (đối với cổ phiếu) và 1 đồng (đối với trái phiếu). Mệnh giá giao dịch là 10.000 đồng (đối với cổ phiếu); 100.000 đồng (đối với trái phiếu) và không quy định biên độ dao động giá, không có giá tham chiếu. Phương thức thực hiện sẽ theo thoả thuận. Nhà đầu tư được phép vừa mua vừa bán cùng một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch. Nhà đầu tư có thể thỏa thuận giao dịch bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhưng thời gian yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện nhập báo cáo kết quả giao dịch vào hệ thống là từ 10h - 12h và từ 13h -15h tất cả các ngày làm việc. Phí giao dịch sẽ do công ty chứng khoán quy định nhưng mức thu không vượt quá mức trần đang áp dụng đối với giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch. Các báo cáo kết quả giao dịch đã nhập vào hệ thống không được phép huỷ bỏ. Trường hợp trong phiên giao dịch, nếu phát hiện ra sai sót trong quá trình nhập báo cáo giao dịch thì CTCK sẽ thực hiện sửa báo cáo giao dịch trên hệ thống theo qui trình hướng dẫn. Lệnh chào mua/chào bán có hiệu lực tối đa trong 3 phiên giao dịch liên tiếp hoặc cho đến khi được thực hiện hoặc bị huỷ bỏ. Trường hợp muốn thay đổi các thông tin của lệnh chào mua/chào bán, công ty chứng khoán thực hiện huỷ lệnh và nhập lại lệnh mới. Về yêu cầu kỹ thuật, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các công ty chứng khoán sẽ thuê cùng một nhà cung cấp dịch vụ chung. Mỗi công ty chứng khoán phải có 1 đường Leased line 128 kbps nối đến nhà cung cấp dịch vụ. Các đường Leased line này sẽ tập trung lại thành 1 đường truyền tốc độ cao E1 (2Mbps) duy nhất kéo về Trung tâm Hà Nội; mặt khác tại Trung tâm chỉ cần có duy nhất 1 thiết bị định tuyến kết nối từ nhà cung cấp dịch vụ. Theo lộ trình thực hiện, Trung tâm Lưu ký, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ phối hợp với các thành viên lưu ký, các công ty chứng khoán để thống nhất phương án hoạt động trong tháng 7 này. Dự kiến kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị cho hệ thống phần cứng sẽ hoàn thành trong tháng 9/2007 để chuẩn bị cho việc thử nghiệm. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến từ các thành viên thị trường để phương thức thực hiện hoàn thiện hơn.
Nguồn: VnEconomy
kienthuctaichinh.com

0/Để lại bình luận

NỘI QUY KHI BÌNH LUẬN :
» Không sử dụng từ ngữ thô tục, thiếu văn hoá, gây mâu thuẫn; Không bàn luận chính trị, sắc tộc.
» Được chém gió thoải mái nhưng Không được Spam.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc
» Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Email: info@taichinhlinhhoat.com,

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!